Neem geen valse start

Voorkomen is beter dan genezen.
Als je weet waar er valkuilen zijn, kan je er onderweg beter op letten.

Op je plaats... klaar... start!

Kom echter niet onvoorbereid aan de startlijn staan.
Wij willen je graag begeleiden om op de beste manier de finish te halen.
Wie wijzer sport, schenkt de nodige aandacht aan preventie!

Medisch geschiktheidsonderzoek

Dit onderzoek bestaat uit een algemeen lichamelijk onderzoek, een sportspecifiek onderzoek en een hartonderzoek. Onze sportartsen zijn geaccrediteerd keuringsarts en mogen dus de verplichte onderzoeken uitvoeren die sommige federaties of organisaties opleggen.


Lichamelijk onderzoek

Bij dit onderzoek worden algemeen belangrijke lichaamsparameters nagegaan, zoals bloeddruk, hartslag, statiek en lichaamssamenstelling.


Sportspecifiek onderzoek

Voor elke sport zijn er specifieke factoren die onderzocht en beoordeeld moeten worden.
Daarom denken wij ook steeds mee in functie van jouw sport.


Hartonderzoek

Houd je hoofd bij je hart. Onze sportartsen kunnen je hart onderzoeken met een EKG, zowel in rust als onder inspanning, en dit volgens het VASO protocol (Vlaamse Aanbeveling Sportmedisch Onderzoek).

Bij sporters met familiale cardiovasculaire belasting is een preventief hartonderzoek sterk aanbevolen.


Screening

First move well, then move often. Vooraleer je lichaam de sportspecifieke belasting kan dragen, is het belangrijk om na te gaan of je functionele basis sterk genoeg is, er geen zwakke schakels in je basisbewegingen zijn of grove onevenwichten in je lichaam.


Labo-analyse

Bij sporters is het aangewezen om regelmatig een bloedonderzoek te laten doen. Hierbij worden specifieke parameters onderzocht en geïnterpreteerd in functie van sportbeoefening. Ook het moment van de bloedafname is belangrijk en bepalend. We bespreken dit met jou wanneer een labo onderzoek ingepland wordt.

Wijzer sporten doen we samen

Contacteer ons